กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -10 ต.ค. 2559 |576 อัตรา หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมชลประทาน

“กรมชลประทาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/36148/ หรือ
ตำแหน่ง: 576 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 576
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 10 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมชลประทานกรุงเทพมหานคร

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังกานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงนราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานรราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายนร 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. นายช่างศิลป์ จำนว 2 อัตรา
 2. นายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
 3. นายช่างโยธา จำนวน 14 อัตรา
 4. นายช่างชลประทาน จำนวน 294 อัตรา
 5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 32 อัตรา
 6. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
 7. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 11 อัตรา
 8. นายช่างสำรวจ จำนวน 76 อัตรา
 9. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตา
 11. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 5 อัตรา
 13. พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 2. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
 3. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา
 2. วิศวกรชบประทาน จำนวน 23 อัตรา
 3. วิศวกรโยธา จำนวน 18 อัตรา

ายสมัครงาน กรมชลประทาน งานราชการ ทั่วประเทศ กรมชลประทาน รับสมัคร สอบ กรมชลประทาน2559 สอบ กรมชลประทาน 59 ehenbook.com กรมชลประทาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมชลประทาน :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ต.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมชลประทาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

 

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments