กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -19 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35561/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 19 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหมอุบลราชธานี

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ผูู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด พาณิชกรรม บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป หากมีประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงิน ขอจ่ายเงิน รับและนำส่งเงินรายได้ เบิกเกินส่งคืนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินในระบบ GFIMIS
2. จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงิน/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน และเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์
3. จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางด้านการเงิน (ใบสำคัญคู่จ่าย)
4. จัดทำรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS และเรียกรายงาน พิมพ์และจัดเก็บรายงานจากระบบ GFMIS
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง -ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน -ความรู้เกี่ยวกับงานการบัญชี -ความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 2.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 2.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) จะดำเนินการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ผ่านประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ อุบลราชธานี กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม2559 สอบ กรมหม่อนไหม 59 ehenbook.com กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments