งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |นิติกร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/35525/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 15 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวน 1 สายงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

(1) นิติกร (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่เสนอแนะรูปแบบ เทคนิค ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความ หรือมีการหารือบ่อยๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรีความกฎหมายและตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัคร สอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล2559 สอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 59 ehenbook.com กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments