กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -17 ส.ค. 2559 |พนักงานประจำห้องทดลอง


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35500/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. – 17 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหมอุบลราชธานี

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เม็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกียวกับหม่อนไหม – ความรู้เกียวกับห้องทดลอง – ความรู้เกียวกับเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมีในห้องทดลอง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 2.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 2.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) จะดำเนินการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ก่อน ผู้ผ่านประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 ต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ อุบลราชธานี กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม2559 สอบ กรมหม่อนไหม 59 ehenbook.com กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments