ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -30 ก.ย. 2559 |อาจารย์


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.ธรรมศาสตร์

“ม.ธรรมศาสตร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/35206/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรดF ในวิชาหลัก
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้การรับรอง

2. มีรายวิชาที่ได้ศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้
– มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านธุรกิจไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต
และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต หรือ
– มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า
30 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการทำงานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. อาจารย์ประจำคณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์(Application Program)

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบภาษาที่มีผลการสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในผลการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
TOEFL (Computer-Based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
TOEFL (Internet-Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
(ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ehenbook.com ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments