กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.ค. -5 ก.ค. 2559 |


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร”

ลิงค์: https://iqepi.com/35132/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 0
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 5 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร

“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

ลิงค์: https://iqepi.com/35131/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ไม่ระบุ  
อัตราเงินเดือน: 40,000-60,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 5 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้าง พื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) ซึ่งรวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม และการเตือนภัย
2.ประสานงานและสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) ซึ่งรวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม และการเตือนภัย กับบุคคลและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร สอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2559 สอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 59 ehenbook.com กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

สมัครงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร รับสมัคร สอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร2559 สอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร 59 ehenbook.com กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. 5 ก.ค. 2559 |ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments