ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -22 พ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.ธรรมศาสตร์

“ม.ธรรมศาสตร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/34346/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 25,310-28,790
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 22 พ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ดีมาก
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร วิชาการ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในช่วงเย็นและวันหยุดได้
-ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ควบคุมดูแลงานด้านบริหาร วิชาการ และประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ
-วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี และประชาสัมพันธ์ของโครงการต่างๆ
-ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน
-ติดต่อประสานงานอาจารย์ชาวต่างประเทศ การโต้ตอบจดหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ และการอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ50

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments