สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 18 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |อาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34298/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 500-
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 22 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



สำนักงานสถิติแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น ขึ้นไป
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คัดเลือกผู้สมัครในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และพิจารณาจากคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น วุฒิการศึกษา บุคลิกภาพ ประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. เป็นคนละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
4. เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของการทำงาน
5. บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง สุภาพเรียบร้อย
6. มีความมานะอดทน
7. มีความสนใจ เข้าใจในแนวคิดและคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
8. ต้องรักษาความลับของข้อความหรือตัวเลขที่ได้กรอกในใบแบบสอบถาม

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 59 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments