กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -19 พ.ค. 2559 |นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม

“กระทรวงวัฒนธรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/34262/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: 9 จังหวัด,กรุงเทพ,สระแก้ว,ชลบุรี,ตราด,กาญจนบุรี,หนองคาย,ระนอง,พิษณุโลก,ยะลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 19 พ.ค. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงบประมาณ
4.ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ สังคมโลกและประชาคมอาเซียน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.ความรู้พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
3.ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
4.ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษา การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืน
5.ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม งานราชการ 9 จังหวัด,กรุงเทพ,สระแก้ว,ชลบุรี,ตราด,กาญจนบุรี,หนองคาย,ระนอง,พิษณุโลก,ยะลา กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงวัฒนธรรม2559 สอบ กระทรวงวัฒนธรรม 59 กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments