ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -24 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ม.ธรรมศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/34239/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 17,960-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 24 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.ธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 17960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -อายุไม่เกิน 35 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
-มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
-ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
-ดูและประสานงานการจดทะเบียนศึกษาและอื่นๆ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
-ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ
-ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศก่อนเดินทางมาสอน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 17960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
-มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชการ
-จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
-ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip
-ติดต่อประสานงานการต้อนรับผู้บริหาร ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และการอ่านเชิงวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2559 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments