สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -26 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

ลิงค์: https://iqepi.com/34160/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 26 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 4. ความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (อัตนัย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความรู้ทั่วไป ความรู้่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ คร้ังที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ คร้ังที่ 1 มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนภาคความรู้ฯ คร้ังที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินฯ คร้ังที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2559 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 59 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments