ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 มี.ค. -30 เม.ย. 2559 |ผู้ช่วยอาจารย์


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/34079/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,500-26,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


https://www.iqepi.com/news01/2016-03-23_162153.jpg
ม.มหิดลกรุงเทพมหานคร

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เวชนิทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 คะแนน และ TOEFL IBT 53 คะแนน (ถ้ามีกรุณาแนบเอกสารมาด้วย )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จัดเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการสอน จัดและดูแลห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จัดทำ มคอ. และให้คำปรึกษานักศึกษาในชั่วโมงการสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาด้านงานกิจการนักศึกษา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและให้บริการยืม คืน และประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งภายในและภายนอก จัดพิมพ์และช่วยศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ และงานผลิต งานบริการสื่อการศึกษาทางการแพทย์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2559 สอบ ม.มหิดล 59 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments