สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

“สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร”

ลิงค์: https://iqepi.com/34069/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการพัสดุทั่วไป การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจัดทำเอกสาร PO การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
๑. การมีมนุษยสัมพันธ์ ๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ ๔. ความสามารถในการสื่อสาร ๕. ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ อาทิเช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ-ส่ง เวียนหนังสือ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ร่างหนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม/สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ๒. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
๑. การมีมนุษยสัมพันธ์ ๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ ๔. ความสามารถในการสื่อสาร ๕. ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร งานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัคร สอบ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร2559 สอบ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 59 สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments