Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 20 มี.ค. -15 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหาร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงพลังงาน

“กระทรวงพลังงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/34065/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 15 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานคร

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ดังนี้
๑. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งบริหารงานด้านสาธารณูปโภคภายในสถาบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี
๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท/ตรี สาขาสังคมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
๓.๒ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเอกสาร อย่างน้อย 2 ปี
๓.๓ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ สบพน. www.efai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ สบพน.จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๓
๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ ประวัติย่อส่วนบุคคล การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์การทำงาน
๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
๓.๖ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
ประเภท:
ประกาศรับสมัครงาน
สถานะประกาศ:
เปิด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กระทรวงพลังงาน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงพลังงาน รับสมัคร สอบ กระทรวงพลังงาน2559 สอบ กระทรวงพลังงาน 59 กระทรวงพลังงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments