ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |นักจิตวิทยาคลินิก


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/33892/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.พ. – 15 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.มหิดลกรุงเทพมหานคร

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท จิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก) หรือด้านจิตวิทยา ที่มีประสบการณ์การทำงานทางจิตวิทยาคลินิก (กรณีประสบการณ์ กรุณาแนบหนังสือรับรองการทำงานด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ด้าน จิตวิทยาคลินิก และการดูแลนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -การประเมิน และคัดกรองผู้ป่วยทางจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์) และให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ วางแผนร่วมกับทางจิตวิทยา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทางจิตวิทยา
-รับผิดชอบงานด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์)
-จัดอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการปรับตัวอย่างเหมาะสม แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์) และการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ด้าน จิตวิทยาคลินิก และการดูแลนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ กรุงเทพมหานคร ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2559 สอบ ม.มหิดล 59 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments