สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.พ. -4 มี.ค. 2559 |นิติกร


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/33872/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.พ. – 4 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพชรบุรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (เอกสารตามประกาศ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ร่วมประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
2.ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ และคุ้มครองพื้นทีเ่กษตรกรรม
3.งานนิติกรรมสัญญา
4.ดำเนินงานคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง
5.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับพิพาท

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวชข้อง เกี่ยวกับกฎหมายปกครองว่าด้วยการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
วิธีการประเมิน : ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วิธีการประเมิน : ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

– สมรรถนะ
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วิธีการประเมิน : ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สมัครงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานราชการ เพชรบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัคร สอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2559 สอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 59 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments