สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่กองทุน กีฬามวย


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

“สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย”

ลิงค์: https://iqepi.com/33871/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กองทุน กีฬามวย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 29 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กองทุน กีฬามวย
(ผู้ช่วยปฏิบัติงาน) จำนวน 3 ตำแหน่ง
โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานดังนี้
1. ตำแหน่งงาน
1. นิติกรประจำสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 22,580 บาท/เดือน
2. ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (วุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมาย) จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 17,830 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
2.1 บุคคลสัญชาติไทย โดยมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.2 มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 300 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ
มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 มีบุคลิกและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
2.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 นิติกรประจำสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
– มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
– มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงทางด้านกฎหมาย ดังนี้
o สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี
o สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 4 ปี
– มีใบอนุญาตว่าความ
(รายละเอียดลักษณะงานตามเอกสารแนบ)
3.2 ผู้ช่วยปฏิบัติงาน (วุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมาย)
– มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์
– มีใบอนุญาตว่าความ
(รายละเอียดลักษณะงานตามเอกสารแนบ)

โดยรับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย 59 สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments