กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |ช่างไหม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/33729/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไหม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 25 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหมกรุงเทพ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี หรือ
2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการหม่อนไหม
ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม การทดสอบคุณภาพรังไหม การตรวจสอบคุณภาพเส้นไหม และเทคโนโลยีการสาวไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเว้นไหมที่มีคุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตเครื่องสาวไหม อุปกรณ์ต้นแบบในการสาวไหมเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมมีเครื่องมือในการผลิตเส้นไหมอย่างมีคุณภาพ ตรงมาตรฐาน และมีราคาถูก
3. ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม เทคโนโลยีการสาวไหม และการพัฒนาเครื่องสาวไหม แก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน
4. เป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ด้านเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมและการสาวไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ 1.1 วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม 1.2 ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในตำแหน่งที่สมัครสอบ 1.3 ประวัติการดำรงตำแหน่ง 1.4 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิธีการประเมิน : ประเมินเอกสารการสมัคร

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 2.2 ความคิดริเริ่ม ความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและวิสัยทัศน์ 2.3 บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ทัศนคติ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมิน ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรุงเทพ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม2559 สอบ กรมหม่อนไหม 59 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments