กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -12 ก.พ. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

“กรมปศุสัตว์”

ลิงค์: https://iqepi.com/33623/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.พ. – 12 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์กรุงเทพ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลด้าน MIS หรือ GIS
๓) มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งสำหรับจัดการฐานข้อมูลได้
๔) มีความรู้ และสามารถบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Window หรือ UNIX
๕) มีความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN, WAN
๖) มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
๗) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
๘) สามารถทำงานเป็นทีม
๙) มีทักษะในการวางแผน
๑๐) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒) พัฒนาโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับงานของกรมปศุสัตว์
๓) บริหารจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑.ความรู้ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
๒.๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป ๒.๒ การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ๒.๓ การใช้โปรแกรมคำสั่งคอมพิวเตอร์ ๒.๔ การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
๓.๑.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ๓.๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ๓.๓ ทัศนคติและแรงจูงใจ ๓.๔ มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ งานราชการ กรุงเทพ กรมปศุสัตว์ รับสมัคร สอบ กรมปศุสัตว์2559 สอบ กรมปศุสัตว์ 59 กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments