กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.พ. -10 ก.พ. 2559 |นักสื่อสารมวลชน


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

“กรมประชาสัมพันธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/33622/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.พ. – 10 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์เชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านประชาสัมพันธ์หรือด้านสื่อสารมวลชนมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการ ติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ)
๑.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าวต่างประเทศ การดำเนินรายการและการกระจายเสียงทั้งในและนอกสถานที่ อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกต้องเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ประเด็น สรุปเหตุผลและปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) – ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ ๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความหมายและคำจำกัดความ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตและเผยแพร่ ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบเสียงเป็นผู้ประกาศ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบข้อเขียน) จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ทดสอบเสียง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็น ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็น ผู้สอบผ่านการประเมิน (สอบข้อเขียน) ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ – การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมของการประเมินสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า – การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน กรมประชาสัมพันธ์ งานราชการ เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สอบ กรมประชาสัมพันธ์2559 สอบ กรมประชาสัมพันธ์ 59 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments