โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ม.ค. -30 ม.ค. 2559 |พยาบาล


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลศิริราช

“โรงพยาบาลศิริราช”

ลิงค์: https://iqepi.com/33500/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 30 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1-5 ปี
5. หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมใช้
-ให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
-ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
-เยี่ยมผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : หากมีประสบการณ์ด้านวิสัญญีพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน โรงพยาบาลศิริราช งานราชการ โรงพยาบาลศิริราช รับสมัคร สอบ โรงพยาบาลศิริราช2559 สอบ โรงพยาบาลศิริราช 59 โรงพยาบาลศิริราช เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลศิริราช :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง โรงพยาบาลศิริราช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments