ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/33499/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 26 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพฯ

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง B58/28 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ งานจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่ 26  มกราคม  2559
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติหน้าที่ร่วมออกแบบการวางระบบการจัดการความรู้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และให้คำปรึกษาทีมเกี่ยวกับการจัดการความรู้

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา โดยได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข ทางด้านการแพทย์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียน ด้านการจัดการความรู้
2.   สอบปฏิบัติ ด้านคอมพิวเตอร์
3.   สอบสัมภาษณ์  
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 2  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียน   วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559   
สอบปฏิบัติ   วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559   
สอบสัมภาษณ์   วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559   

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2559 สอบ ม.มหิดล 59 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments