การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ม.ค. -9 ก.พ. 2559 |หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)”

ลิงค์: https://iqepi.com/33419/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-20,030
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 9 ก.พ. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา
1. ตำแหน่ง : นักบริหารการเงิน 5 หรือ 6
สังกัด : กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการคลัง
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

2. ตำแหน่ง :นักบัญชี 5 หรือ 6
สังกัด : กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญชี การเงินบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

3. ตำแหน่ง :นักบัญชี 5 หรือ 6
สังกัด : กองบัญชีบริหารและงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านบัญชี การเงินบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

4. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ 5 หรือ 6
สังกัด : กองพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนา
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

5. ตำแหน่ง :เศรษฐกร 5 หรือ 6
สังกัด : กองพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนา
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

6. ตำแหน่ง : นักบัญชี 5
สังกัด : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี การบัญชี
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

7. ตำแหน่ง :นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 หรือ 6
จำนวน : 2อัตรา
สังกัด : กองบริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน และ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

8. ตำแหน่ง :วิศวกร 5 หรือ 6
จำนวน : 2อัตรา
สังกัด : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

9. ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ 5 หรือ 6
จำนวน : 2อัตรา
สังกัด : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี เคมีเทคนิค สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือเทียบเท่า
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

10. ตำแหน่ง :นักบริหารงานทั่วไป 6
สังกัด : กองการประชุม ฝ่ายบริหาร
จำนวน : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป*

สมัครงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) งานราชการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับสมัคร สอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)2559 สอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 59 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) :ตนเอง  วิธีสมัคร: สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร: กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2253 0561 ต่อ 1165, 1121
วันที่เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม–9 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ
ค่าสมัครสอบ: 40 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน: ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments