กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -12 ม.ค. 2559 |รวม 398 อัตรา 8 ตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

“กทม.”

ลิงค์: https://iqepi.com/33289/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 398 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 398
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 12 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กทม. เปิดรับสมัครสอบ

คำเตือน!!
*ทุกคนต้องเข้าสอบ ภาค ก. ไม่มีข้อยกเว้น ผู้ที่ขาดสอบ ภาค ก. ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาค ข.
**
สอบภาค ก. และ ภาค ข. ในวันเดียวกัน (7 ก.พ. 59)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 8 ตำแหน่ง (อัตราว่าง จำนวน 398 อัตรา) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
  3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
  4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
  5. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
  6. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา

1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.3 ประกาศฯียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548


สมัครงาน กทม. งานราชการ กรุงเทพ กทม. รับสมัคร สอบ กทม.2558 สอบ กทม. 58 กทม. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ม.ค. 2559
สอบวันที่: 07 ก.พ. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments