กรมการขนส่งทางบก –  กรมการขนส่งทางบกยืนยัน!! ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

“กรมการขนส่งทางบก”

ลิงค์: https://iqepi.com/33236/ หรือ
เรื่อง: กรมการขนส่งทางบกยืนยัน!! ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

กรมการขนส่งทางบกยืนยัน!! ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้

ย้้า!! ไม่มีนโยบายยกเลิก หรือบังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ(แบบกระดาษ)เป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่(Smart card) เพราะเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น และขอผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ยุติการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายยกเลิกหรือบังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ (แบบกระดาษ) ซึ่งเป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ (Smart Card) เพราะใบขับขี่รูปแบบใหม่เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น และขอให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความอันเป็ฯเท็จอย่างต่อเนื่อง ยุติ การสร้างความสับสนแก่ประชาชน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเป็นวงกว้างต่อไป ทั้งนี้ข้อความที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิม (แบบกระดาษ) ต้องดำเนินการเปลี่ยนเป็ฯใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ (บัตรพลาสติก) หรือ Smart Card ภายในเดือนธันวาคม 2558 หากพ้นกำหนดจะต้องทำการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่นั้น กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกไม่มีมาตรการบังคับให้เปลี่ยน หรือยกเลิกใบอนุญาตรูปแบบเดิม เพราะการขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (Smart Card) เป็นภาคความสมัครใจ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถแบบตลอดชีพเมื่อเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดจะยังคงเป็นแบบตลอดชีพเช่นเดิม โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายสนิท กล่าวเพิมเติมว่า สำหรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ หรือ Smart card สามารถนำไปใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากลตามความตกลงร่วมกัน เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ หรือ Smart Card เป็นบัตรพลาสติกซึ่งมีความคงทนถาวรกว่ารูปแบบเดิม แสดงรูปถ่าย และรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิมที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นแบบบัตรพลาสติก สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ได้ในวันและเวลาราชการ โดยแนบหลักฐานใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือรายละเอียดแตกต่างจากใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-22271-8426 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments