ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -27 ธ.ค. 2558  รวม 13 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

“ไปรษณีย์ไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/33181/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 13 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยพักค้างคืน   
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิค สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (เพศชาย)   
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์   
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านนวัตกรรม  
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์  
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์   
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
27 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่สถานพยาบาลไปรษณีย์ไทย 1 (บางรัก) สังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัย   
ดาวน์โหลดข้อมูล 

รายการคลิป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • นาทีที่ 0.00 คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่สถานพยาบาลไปรษณีย์ไทย 1 (บางรัก) สังกัดฝ่ายสุขภาพและอนามัย
  • นาทีที่ 0.45 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
  • นาทีที่ 1.32 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
  • นาทีที่ 2.07 คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านนวัตกรรม
  • นาทีที่ 2.43 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
  • นาทีที่ 3.25 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิค สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (เพศชาย)
  • นาทีที่ 4.07 คุณวุฒิปริญญาทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยพักค้างคืน

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย งานราชการ ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร สอบ ไปรษณีย์ไทย2558 สอบ ไปรษณีย์ไทย 58 ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments