ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 พ.ย. -18 ธ.ค. 2558  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.ธรรมศาสตร์

“ม.ธรรมศาสตร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/33035/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ติดต่อประสานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
2. จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
3. ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip
4. ติดต่อประสานงานการต้อนรับผู้บริหาร / ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5. จัดทำผลการดำเนินงานของศูนย์วิเทศสัมพันธ์
6. ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
7. ติดต่อประสานงานจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษา Incoming & Outgoing Exchange Students
8. ประสานงานการออกแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (Roadshow & Exhibition)
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติเกี่ยวกับ ด้านวิชาการศึกษา ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ความรู้ความสามารถทักษะ และสรรมถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกระดับอุดมศึกษา
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, และ PowerPoint เป็นต้น
6. มีความความสามารถในการบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (วิชาที่สอบ)
ทดสอบด้าน Aptitude Test (100 คะแนน)
• การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์เวลา 45 นาที
• การอ่านเชิงวิเคราะห์เวลา 60 นาที

ทดสอบด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบด้านการปฏิบัติงาน
• ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
(100 คะแนน)
– โปรแกรม Microsoft Word เวลา 30 นาที
– โปรแกรม Microsoft Excel เวลา 30 นาที
• วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิชานักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(100 คะแนน) เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
• วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิชานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(100 คะแนน) เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2558 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 58 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments