ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 10 -27 พ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/33030/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 27 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.วิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกในด้านบริการวิชาการเพื่อหารายได้
๒.จัดให้บริการทดสอบภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (MU Thai Test)
๓.จัดทำแผนกิจกรรมประจำปีของสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
๔.จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ โครงการการอมรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๕.เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย
๖.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของศูนย์ฯ
๗.จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาบันฯ ด้านบริการวิชาการ
๘.จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
๙.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๒ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ในระดับดี
๓.มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
๔.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
๕.มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน
๖.มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นทำงานเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม
๗.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยหากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือบริหารจัดการ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ในระดับดี
-หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือบริหารจัดการ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments