งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -01 ธ.ค. 2558  พนักงานพัสดุ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33011/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเป็นผู้หญิง และต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ GFMIS ส่วนของระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของ ทอ.เกี่ยวกับ
1.1 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรประเภท ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของ ทอ.
1.2 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ นขต.ทอ. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐ
1.3 ตีราคาสินทรัพย์ที่เป็นงานจ้างปรับปรุงหรือสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแยกครุภัณฑ์ที่ประกอบอาคารตามหมวดพัสดุ
2. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมหลักฐานการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ ได้แก่ ทอ.๗๔, สัญญาซื้อ/จ้าง, ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
2.1 ประสานและให้คำแนะนำหน่วยเกี่ยวข้องในการบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS
ให้เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐ
2.2 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน

– ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบัญชี และการพัสดุ – ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : สมรรถนะ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบัญชี และการพัสดุ 50 คะแนน – ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 25 คะแนน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง – การใช้คอมพิวเตอร์ 100 คะแนน การทดสอบตัวอย่างาน การสอบสัมภาษณ์ – คุณสมบัติส่วนบุคคล 100 คะแนน รวม 300 คะแนน
 

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ2558 สอบ กองทัพอากาศ 58 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments