งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -19 พ.ย. 2558  นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการค้าภายใน

“กรมการค้าภายใน”

ลิงค์: https://iqepi.com/33000/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 19 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตำแหน่งในสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
– ศึกษารวบรวมข้อมูลของสินค้าและบริการด้านการผลิตการจำหน่าย การให้บริการ รวมทั้งด้านการตลาด ทั้งในส่วนของราคาจำหน่ายและการแข่งขันในตลาด
– ติดตามข้อมูลราคาและปริมาณสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบตามมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและปริมาณ
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ตำแหน่งในสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
– ปฏิบัติงานตรวจสอบ พฤติกรรมผู้ประกอบการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสทางการค้า
– ตรวจสอบดูแลผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมการค้าภายในรับผิดชอบและ มาตรการที่ทางราชการกำหนดทั่วราชอาณาจักร
– ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับร้องเรียน และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือทั้งสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายราคาและแก้ไขปัญหา
– ศึกษา รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาด้านราคา ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ด้านราคาสินค้า
– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานตรวจสอบติดตามพฤติกรรมทางการค้ามีผลดี และเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบและปราบปราม
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการผลิต การตลาด กฎระเบียบทางการค้า
วิธีการประเมิน : (สอบข้อเขียน) 100 คะแนน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
– ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ
นิติกรรมสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ การดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง และการพิจาณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ รวมทั้ง ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิด วินัย และการดำเนินคดีตามกฎหมาย
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านกฎหมายทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน
วิธีการประเมิน : (สอบข้อเขียน) 100 คะแนน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
 

สมัครงาน กรมการค้าภายใน งานราชการ กรมการค้าภายใน รับสมัคร สอบ กรมการค้าภายใน2558 สอบ กรมการค้าภายใน 58 กรมการค้าภายใน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการค้าภายใน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments