งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -17 พ.ย. 2558  นักพัฒนาการท่องเที่ยว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว

“กรมการท่องเที่ยว”

ลิงค์: https://iqepi.com/32990/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 17 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประสานงาน สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : 1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : 2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

– สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 1 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง การประเมินครั้งที่ 2 1. มีความรับผิดชอบ 2. มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มีความอดทน และเสียสละ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้
 

สมัครงาน กรมการท่องเที่ยว งานราชการ กรมการท่องเที่ยว รับสมัคร สอบ กรมการท่องเที่ยว2558 สอบ กรมการท่องเที่ยว 58 กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการท่องเที่ยว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการท่องเที่ยว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments