งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -12 พ.ย. 2558  นักจัดการงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32959/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 12 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ


 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การบัญชี การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการกรมในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ เป็นต้น
2) ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม
3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บังคับบัญชา เช่น กลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา
4) ตรวจสอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ ได้แก่ วันลา (ป่วย/กิจ/สาย) ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
5) จัดทำร่างหนังสือติดต่อ โต้ตอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
6) ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขานุการกรม
7) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เกี่ยวกับความรู้เศรษฐกิจการค้า ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ด้านความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัคร (100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 6.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ 1 ในหัวข้อการประเมิน (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 6.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 6.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะประกาศเรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

สมัครงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร สอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ2558 สอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 58 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments