ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -31 ธ.ค. 2558  เปิดรับตำแหน่งงานใหม่ หลายอัตรา (อัพเดต 26 ต.ค. 58)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน

“ธนาคารออมสิน”

ลิงค์: https://iqepi.com/32938/ หรือ
ตำแหน่ง: เปิดรับตำแหน่งงานใหม่ หลายอัตรา (อัพเดต 26 ต.ค. 58)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง
ลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center)
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
1 ต.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
หมายเหตุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วิเคราะห์ข้อมูลและจับประเด็นได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ สามารถควบคุมอารมณ์และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
8. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ดังนี้
กะที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น.
กะที่ 2 เวลา 15.00 – 23.00 น.
กะที่ 3 เวลา 23.00 – 07.00 น.
(เวลาการปฏิบัติงานในแต่ละกะ อาจมีความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาสัญญา : 1 ปี


ตำแหน่ง
ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
20 ต.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58
รายละเอียดงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดพิมพ์หนังสือ และรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ของหน่วยงาน คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มลูกค้า จัดทำข้อมูลสถิติ หรือผลดำเนินงานต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จำนวนที่รับสมัคร : 7 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Access Power Point

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และสามารถให้ความเห็นด้านกฎหมายได้
จำนวนที่รับสมัคร : 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารก่อสร้าง
จำนวนที่รับสมัคร : 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ไฟฟ้า และก่อสร้าง 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Access Power Point
เงื่อนไข
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้
4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่เลขาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ


ตำแหน่ง
ลูกจ้างปฏิบัติการ
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
5 ม.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

ให้เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานได้ 1 หน่วยงานเท่านั้น

หน่วยงาน

ได้แก่

ส่วนกลาง

หน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพฯ

ธนาคารออมสินภาค 1

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้ สำนักพหลโยธิน/ยุติธรรม/ชัยสมรภูมิ/ดินแดง/ ห้วยขวาง/ลาดพร้าว/อีสท์วอเตอร์/กระทรวงการคลัง/เอสพละนาด รัชดาภิเษก/พญาไท/เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9/บิ๊กซีลาดพร้าว2/อเวนิว รัชโยธิน/บางเขน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/เตาปูน/จตุจักร/ พงษ์เพชร/ประชาชื่น/เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์/บิ๊กซี วงศ์สว่าง/เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว/ขนส่งหมอชิต 2/ประชานิเวศน์ 1/กรีนพลาซ่า(วังหิน)/ อินสแควร์/ตลาดวงศกร/ ดอนเมือง/สะพานใหม่/ย่อยตลาดยิ่งเจริญ/อนุสรณ์สถานแห่งชาติ/ถนนสรงประภา/ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารB)/ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารA)/ ไอที สแควร์/กรมการกงสุล/บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ/วัชรพล/ศรีย่าน/ราชวัตร/ นางเลิ้ง/มหานาค/ทำเนียบรัฐบาล/สะพานแดง/สวนจิตรลดา/ถนนประดิพัทธ์/สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน/แยกพิชัย

ธนาคารออมสินภาค 2

ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้ หัวลำโพง/สาทร/สาทรเหนือ/บางรัก/ ถนนจันทน์/สีลม/เยาวราช/สาธรซิตี้ทาวเวอร์/เจริญผล/จักรวรรดิ์/วรจักร/ อุรุพงษ์/ป้อมปราบ/ถนนเพชรบุรี/สามย่าน/คลองเตย/พร้อมพงษ์/ ราชประสงค์ /จามจุรีสแควร์/ทองหล่อ/เซ็นทรัลเวิลด์/กรุงเทพ ทาวเวอร์/ เกตเวย์ เอกมัย/ออล ซีซั่นส์ เพลส/คอลัมน์ ทาวเวอร์/ตลาดคลองเตย/ พระโขนง/รามคำแหง/คลองตัน/บางนา/รามคำแหง2/หัวหมาก/พาราไดซ์ พาร์ค/ซีคอนสแควร์/ต้นซุง แอฟเวนิว/ธัญญาพาร์คศรีนครินทร์/ปตท.ประเวศ/เซเลเบรท บดินเดชา/เซ็นทรัลพลาซา บางนา/โชคชัย 4/เดอะมอลล์ บางกะปิ/คลองจั่น/เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา/เพียวเพลส รามคำแหง/รามอินทรา กม.7/อิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว/ลาดพร้าว 101/หนองจอก/มีนบุรี/ย่อยบิ๊กซี หทัยราษฎร์/ลาดกระบัง/แฟชั่นไอส์แลนด์/บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า/แฟชั่น ไอส์แลนด์ 2/ไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ธนาคารออมสินภาค 3

ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้ สำนักราชดำเนิน/หน้าพระลาน/มหาดไทย/ บางลำภูบน/เทเวศร์/ปากคลองตลาด/ตลาดพลู/ท่าพระ/จรัลสนิทวงศ์/ เจริญพาศน์/ศิริราช/เดอะมอลล์ ท่าพระ/เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/บางแค/ เดอะมอลล์ บางแค/ตลิ่งชัน/บางพลัด/หมู่บ้านเศรษฐกิจ/ขนส่งสายใต้/สี่แยกทศกัณฐ์/สวนผัก/เนติบัณฑิตยสภา/หนองแขม/ซีคอนบางแค/ราษฎร์บูรณะ/ วงเวียนใหญ่/สมเด็จเจ้าพระยา/วัดไทร/เจริญนคร/พระราม 2 ซอย 64/ ทุ่งครุ/ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล/บิ๊กซี พระราม 2/บิ๊กซี บางปะกอก/ บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)/เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2/เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์/ ทุ่งมหาเมฆ/สาธุประดิษฐ์/บางโพงพาง/บางคอแหลม/ฟิวเจอร์มาร์ทพระราม 3/ดาวคะนอง/เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3/ศูนย์การค้า กรีนเพลส พลาซา/เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)/ อินท์-อินเตอร์เซค

ธนาคารออมสินภาค 4

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม

ธนาคารออมสินภาค 5

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

ธนาคารออมสินภาค 6

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ์

ธนาคารออมสินภาค 7

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก

ธนาคารออมสินภาค 8

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ธนาคารออมสินภาค 9

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา

ธนาคารออมสินภาค 10

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ

ธนาคารออมสินภาค 11

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

ธนาคารออมสินภาค 12

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

ธนาคารออมสินภาค 13

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก

ธนาคารออมสินภาค 14

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี

ธนาคารออมสินภาค 15

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

ธนาคารออมสินภาค 16

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา

ธนาคารออมสินภาค 17

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล กระบี่ พัทลุง

ธนาคารออมสินภาค 18

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส


และตำแหน่งอื่นๆ ชมจากคลิป
 

สมัครงาน ธนาคารออมสิน งานราชการ ธนาคารออมสิน รับสมัคร สอบ ธนาคารออมสิน2558 สอบ ธนาคารออมสิน 58 ธนาคารออมสิน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารออมสิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารออมสิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments