งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26 ต.ค. 58)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32935/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26 ต.ค. 58)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

ช่าง / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
ช่าง / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
ช่าง / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20/11/2015
ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
วิศวกร / งานบริการเครื่องมือ NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/10/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย MTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 11/11/2015
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเคราะห์ / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานถ่ายทอดเทคโนโลยี TMC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานงบประมาณ MTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ MTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 3 (FR01-02) CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ MTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ MTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน MTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาธุรกิจ NANOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / (เก่า) ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอัตโนมัติขั้นสูง NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานบริการความรู้และห้องสมุด CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง BIOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ BIOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 2 (จัดจ้าง) CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้อำนวยการโปรแกรม / สำนักผู้อำนวยการ CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
ผู้ช่วยวิจัย / สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
วิศวกร / งานบริหารเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
นักวิชาการ / งานความปลอดภัยทางชีวภาพ BIOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
ผู้ช่วยวิจัย / (เก่า) ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม NECTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31/10/2015
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์ BIOTEC จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 01/11/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ CT จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30/11/2015

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช.2558 สอบ สวทช. 58 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร | สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments