การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 ต.ค. -13 พ.ย. 2558  นักบัญชี,พนักงานเครื่องทุ่นแรง,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พยาบาล,ช่าง,พนักงานพัสดุ,ฯลฯ


ฝากประชาสัมพันธ์

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32928/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี,พนักงานเครื่องทุ่นแรง,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พยาบาล,ช่าง,พนักงานพัสดุ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,690-15,000
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ต.ค. – 13 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ประกอบ ข้อ 5 ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือนและกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2498 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • นักบัญชี 6 แผนกบริหารและการเงิน ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนการท่าและสินค้า ท่าเรือเชียงแสน และเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกบริหารและการเงิน ท่าเรือระนอง สำนักท่าเรือภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนการท่าและสินค้า ท่าเรือระนอง สำนักท่าเรือภูมิภาค จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • พยาบาล 6 กลุ่มงานพยาบาล สำนักแพทย์และอนามัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • ช่างเทคนิค 6 แผนกที่ดินเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดดูแลอาคาร แผนกอาคาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองบริหารสินทรัพย์ รวม 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
 • ช่างเทคนิค 4 หมวดหลักฐานอาคาร แผนกอาคารกองบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
 • พนักงานพัสดุ 6 แผนกคลังพัสดุช่าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,410 บาท
 • ช่างเทคนิค 6 (ช่างก่อสร้างชั้น 1) สังกัดแผนกซ่อมสร้างกองช่างโยธา รวม 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
 • ช่างเทคนิค 6 (ช่างเขียนชั้น 1) สังกัดกองแบบแผนและคำนวณ รวม 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,410 บาท
 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล) แผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • ช่างฝีมือ 5 (ช่างมีมืออาวุโส) หมวดประปาและสุขภัณฑ์ แผนกสุขาภิบาล กองช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • ช่างเทคนิค 5 (ช่างเขียนชั้น 2) แผนกวิศวกรรม กองแบบแผนและคำนวณ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 4 หมวดรักษาความสะอาด แผนกสุขาภิบาล กองช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
 • ช่างเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างชั้น 2) หมวดซ่อมสร้างอาคาร แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
 • พยาบาล 4 เรือสันดอน 7 และ 8 สังกัดกองการขุดลอก รวม 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
 • พนักงานช่างเรือกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) เรือโรงงาน 1 และ 2 แผนกขนส่ง สังกัดกองบริการ รวม 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
 • ช่างฝีมือ 3 (ช่างฝีมือ) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

สมัครงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย งานราชการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย2558 สอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 58 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments