สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -8 พ.ย. 2558  ครูผู้ช่วย “สพม.เขต 42” (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

“สพฐ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/32894/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย “สพม.เขต 42” (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: สพม.เขต 42
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 8 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษจากอัตราที่ได้รับคืนจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และตำแหน่งว่างซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 แต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4040 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่ดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ชั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือรับเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หรือรับเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รวม 37 อัตรา ดังนี้
  1. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา
  2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
  4. กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
  5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  6. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
  7. กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
  8. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
  9. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  10. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  11. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  12. กลุ่มวิชาเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  13. กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  14. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา

สมัครงาน สพฐ. งานราชการ สพม.เขต 42 สพฐ. รับสมัคร สอบ สพฐ.2558 สอบ สพฐ. 58 สพฐ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ. :ตนเอง  ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เลขที่ 105/30 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 พ.ย. 2558
สอบวันที่: 28-29 พ.ย. 2558
ประกาศผลสอบ: 04 ธ.ค. 2558

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments