สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.สาธารณสุขชุมชน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,ครูผู้ช่วย


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32829/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.สาธารณสุขชุมชน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,800
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: ตาก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร เปิดรับสมัครสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2558

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง กระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2558 เมือวันที่ 25 สิงหาคม 2558 จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งและอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

1.1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1.2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ดังนี้

1.3.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

1.3.2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้

1.4.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 7 อัตรา

1.4.2 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.4.3 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก เกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา

1.4.4 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก สังคมศึกษษ จำนวน 1 อัตรา

1.4.5 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1.4.6 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.4.7 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1.4.8 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

1.4.9 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 


 

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร งานราชการ ตาก สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร 58 สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.โมโกร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments