สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 -8 พ.ย. 2558 ครูผู้ช่วย “นครสวรรค์ เขต 2” (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ

“สพฐ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32739/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ เขต 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 08 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกาษประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากอัตราที่ไดรับคืนจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกไแล้วแต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และจากผลการเกษียณอายุราชการเมืือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 4040 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษนครสวรรค์ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษษนครสวรรค์ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รกณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่ดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือรับเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หรือรับเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รวม 5 อัตรา ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  5. กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สพฐ งานราชการ นครสวรรค์ เขต 2 สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ2558 สอบ สพฐ 58 สพฐ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ :ตนเอง

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครสวรรค์ เขต 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 พ.ย. 2558
สอบวันที่: 28 พ.ย. 2558
ประกาศผลสอบ: 04 ธ.ค. 2558

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments