สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -29 ต.ค. 2558  ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันฯ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง”

ลิงค์: https://iqepi.com/32673/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันฯ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,060
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 29 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง

ประกาศองค์การบริาหรส่วนตำบลหนองกุง

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1 ตำแหน่ง

 1. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ )
 2. เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน  1 อัตรา (ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า)

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

 1. นายช่างสำรวจ จำนวน  1 อัตรา
  (ปวท. หรือ ปวส. เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา)
 2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตรา
  (ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขา ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง)
 3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตรา
  (ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขา ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง)
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1 อัตรา
  (ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับ ปวท. และ 15 หน่วยกิตสำหรับ ปวส.

สายงานเริ่มต้นระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

 1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  1 อัตรา
  (ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา
 2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน  1 อัตรา
  (ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
 3. นิติกร 1 อัตรา
  (ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง งานราชการ ศรีสะเกษ สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง 58 สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง :ตนเอง  

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.หนองกุง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments