งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -21 ต.ค. 2558  วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32667/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าพนักงานเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,285-16,830
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ รับสมัครสอบพนักงาน

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 5 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ก. ตำแหน่งวิศวกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต หรือวิศวกรรมอุตสาหการ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,830 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน สัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยในตำแหน่งนี้ มีความจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ เทคนิค องค์ความรู้ในการถ่ายทอดด้านการเลี้ยงโคนม และด้านการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องรีดนมโคเป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม และด้านการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องรีดนมโคเป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม และโครงการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรีดนมโค

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ค.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตร 3 จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาเกษตรศาตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวการจัดการผลิตสัตว์ สาขาช่างกลเกษตร หรือสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

อัตราเงินเดือนที่จะได้ัรบ 12,000 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 12,285 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

สมัครงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ งานราชการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ รับสมัคร สอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ2558 สอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ 58 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments