สอบท้องถิ่น อบต.โตนด เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ต.ค. -09 พ.ย. 2558  หลายตำแหน่ง รวม 16 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบต.โตนด”

ลิงค์: https://iqepi.com/32665/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวม 16 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,440-15,840
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ต.ค. – 09 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

เรื่อง การรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ประรชุมมีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 15 ตำแหน่ง 16 อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา

1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
5) นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
6) นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
8) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

1.3) ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา

1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2) นิติกร จำนวน 1 อัตรา
3) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชากาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
5) สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.โตนด งานราชการ สุโขทัย สอบท้องถิ่น อบต.โตนด รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบต.โตนด2558 สอบ สอบท้องถิ่น อบต.โตนด 58 สอบท้องถิ่น อบต.โตนด เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.โตนด :ตนเอง  

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือ ในราคาชุดละ 50 บาท โดยยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ได้ที่หอประชุมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5562-7112

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.โตนด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments