ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ต.ค. 2558  นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ค่าตอบแทนพิเศษคอมพิวเตอร์หรือภาษอังกฤษ ไม่เกิน 5,000 บาท/เดิอน)


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.ธรรมศาสตร์

“ม.ธรรมศาสตร์”

ลิงค์: https://iqepi.com/32662/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ค่าตอบแทนพิเศษคอมพิวเตอร์หรือภาษอังกฤษ ไม่เกิน 5,000 บาท/เดิอน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 20,660
อัตราว่าง: 15,190
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ม.ธรรมศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
• มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานวิเทศสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : • ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
• จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
• ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip
• ติดต่อประสานงานการต้อนรับผู้บริหาร / ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
• จัดทำผลการดำเนินงานของศูนย์วิเทศสัมพันธ์
• ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
• ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา Incoming & Outgoing Exchange Students
• ประสานงานการออกแสดงนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (Roadshow & Exhibition)
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาษาอังกฤษ การพูด อ่าน เขียน
ทักษะ/สมรรถนะ : Computer

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ MIM
อัตราเงินเดือน : 15}190 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : • อายุไม่เกิน 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
• ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : • ประสานงานการจัดการเรียนการสอนและงานด้านเอกสารทั้งหมดของนักศึกษา โดยมีการประสานงานกับทางหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
• ดูแลและประสานงานการจดทะเบียนศึกษาและอื่นๆ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการฯ
• ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ ให้กับนักศึกษาและผู้บริหารโครงการฯ
• ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศก่อนเดินทางมาสอน
• ประสานงานจัดและดูแลชั้นเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศตลอดระยะเวลาสอน รวมทั้งดำเนินการจัดสอบและจัดเตรียมกระบวนการในการตรวจและแจ้งผลสอบของแต่ละวิชา
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาษาอังกฤษ การพูด
ทักษะ/สมรรถนะ : Computer

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ Conc
อัตราเงินเดือน : 20,660 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
• มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารงานด้านธุรกิจฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะและเทคนิคการนำเสนองาน
• มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : • ประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานและผู้เข้าอบรม
• จัดตารางสอน เตรียมการอบรม ติดตามเอกสาร ติดตามผู้สมัครเข้าอบรม ติดตาม
การจัดทำประเมินผลและสรุปผลการประเมินวิทยากร จัดทำวุฒิบัตรและทำเนียบรุ่น
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การบริหารการจัดการ การประสานงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : Computer

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร สอบ ม.ธรรมศาสตร์2558 สอบ ม.ธรรมศาสตร์ 58 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ต.ค. 2558
สอบวันที่: 25 ต.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 11 พ.ย. 2558

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments