สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

“สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32636/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงาน สกส.
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ หรือ สกส. เป็นหน่วยงานภายใต้ระเบียบของ สสส มีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกกิจการเพื่อสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานใน ๑ อัตราดังรายละเอียดข้างล่างนี้

๑) ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการพัฒนาสังคม บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีวินัย และ ความรับผิดชอบในการทำงาน
• มีทักษะและความรู้ในเรื่องการจัดทำเอกสารและการประสานงาน
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Excel Internet ได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรอบความรับผิดชอบในการทำงาน
• มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
• จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ และเอกสารการประชุม
• ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งที่ต้องจัดส่ง
1. ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ
2. ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และ เหตุผลที่สนใจอยากทำงานกับ สกส. โดยย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
(ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน Transcript แบบฟอร์มสมัคร ฯลฯ)
ทุกตำแหน่งกรุณาส่งสิ่งที่ต้องจัดส่งมาที่ info@tseo.or.th
ปิดรับสมัครวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุจะได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน / สกส.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากได้เจ้าหน้าที่ที่ตรงคุณสมบัติแล้ว

สมัครงาน สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ2558 สอบ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 58 สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments