ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  – เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
– เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล
– เจ้าหน้าที่การลงทุน
-เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์– เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล
– เจ้าหน้าที่การลงทุน
-เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ src=https://www.iqepi.com/news01/2015-09-28_163308.jpg>

“ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/32624/ หรือ
ตำแหน่ง: – เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
– เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล
– เจ้าหน้าที่การลงทุน
-เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-30,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ชสอ. จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Web Programmer) 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) 1 อัตรา
1.3 เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer) 1 อัตรา
1.4 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (Foreign relations Officer) 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุผู้สมัครงาน (ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
  • ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคที่น่ารังเกียจ หรือติดยาเสพติด
  • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศ๊ลธรมอันดี
  • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
  • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  • หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบจากลิงค์ด้านล่าง

สมัครงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ งานราชการ นนทบุรี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ รับสมัคร สอบ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์2558 สอบ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 58 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล สำนักผู้บริหาร สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 024961199 ต่อ 204 205 206 224 และ 225 (รถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขสมก. สาย 114 ปอ.114 และรถร่วมบริการ บางกรวย-ท่าน้ำนนท์)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 พ.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments