สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2558  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/32614/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคลากร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี จำนวน 1ตำแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1 จัดทำรายงานทางการเงินประจำปี ตามมาตรฐานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2 จัดทำรายงานทางการเงิน ตามที่ ธนาคารโลกกำหนด

3 บริหารจัดการการเงินการบัญชีงบประมาณ การตรวจสอบ ของสำนักงาน และ โครงการย่อย ให้เป็นไปตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

1 จบปริญญาตรี ด้านการเงิน บัญชี

2 มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

3 สามารถใช้โปรแกรมบัญชี QuickBookได้เป็นอย่างดี

4 มีประสบการณ์ทำงานการเงินและบัญชี กับโครงการพัฒนาชุมชน ของ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ ธนาคารโลก หรือองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 สามารถปฏิบัติงานในชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายในต่างจังหวัดได้
 

สมัครงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน งานราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัคร สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน2558 สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 58 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่ tpansa @ gmail.com หรือ supdoc2044 @ gmail.com ภายในวันที่ 30กันยายน 2558

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 2ตุลาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางกัญประภัทธิ์ แสงทองอร่ามโทร. 081 938 7112

ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments