งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มรภ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ย. -09 ต.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

มรภ.สกลนคร

“มรภ.สกลนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32588/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 09 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
4. สามารถออกแบบระบบ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Open Source เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแล ควบคุม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ติดตั้งระบบเครือข่าย และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ติดตาม วิเคราะห์ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. วิจัยทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพ
5. เขียนโปรแกรมควบคุมหรือสนับสนุนให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตั้ง ตรวจสอบ ติดตามการให้บริการเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย
7. ส่งเสริมการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
8. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายมหาวิทยาลัย
9. ให้บริการทางด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย
10. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน มรภ.สกลนคร งานราชการ มรภ.สกลนคร รับสมัคร สอบ มรภ.สกลนคร2558 สอบ มรภ.สกลนคร 58 มรภ.สกลนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.สกลนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.สกลนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments