กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ย. -09 ต.ค. 2558  พนักงานสถาปนิก


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

“กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: https://iqepi.com/32579/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 09 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -คำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานด้านสถาปัตยกรรม
-ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางผัง และออกแบบชุมชนเมือง เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานผังเมือง และการพัฒนาเมือง
-ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก ให้เป็นไปตามแบบรูป และรายการที่กำหนด
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง -ทดสอบความรู้ด้านออกแบบ และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม ความรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

– ทักษะ
-ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน -การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา -บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : -ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 -ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 -การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 อยู่ในลำดับทีสูงกว่า แต่ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดัที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง2558 สอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 58 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments