กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 -30 ก.ย. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ลิงค์: https://iqepi.com/32567/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 30 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในในระดับเดียวกันในทุกสาขาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น
3. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นได้
4.ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานทั้งโปรแกรมการจัดการงานเอกสารการนำเสนอผลงาน และการจัดการข้อมูล การคำนวณต่างๆ
5. มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ การสรุปจับใจความสำคัญของเอกสารและรายงาน
6. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมพร้อมทั้งจัดทำบันทึกและเรียบรายงานการประชุมและงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
7. เดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
8. มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
9. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงานได้
10. สามารถปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ศวภ.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ประสาน วิเคราะห์ และช่วยดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments