สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -22 ต.ค. 2558  ขอบเขตวิชาสอบตำรวจ สายอำนวยการ 985 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32498/ หรือ
ตำแหน่ง: ขอบเขตวิชาสอบตำรวจ สายอำนวยการ 985 อัตรา (อย่างไม่เป็นทางการ)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 985
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 22 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ขอบเขตวิชาในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ข้าราชการตำรวจ สายอำนวยการ จำนวน 985 อัตรา

(ยกเว้น กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่พลขับ) ของ รร.นรต. จำนวน 15 อัตรา)

ขอบเขตวิชาการทดสอบในการรับสมัครและสอบแข่งขัน จำนวน 985 อัตรา (โดยสรุป)

การทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน 60 ข้อ

ทุกกลุ่มตำแหน่ง (ทุกกลุ่มงาน/สายงาน) 60 ข้อ แบ่งเป็น

  • ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ
  • ภาษาไทย 20 ข้อ

การทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน 90 ข้อ

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (จำนวน 895 อัตรา แบ่งเป็น ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 705 อัตรา, ทำหน้าที่ครูฝึก (ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.) จำนวน 180 อัตรา) แบ่งเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 30 ข้อ
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 ข้อ
  • สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 อัตรา) จำนวน 90 ข้อ แบ่งเป็น

  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 30 ข้อ
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 ข้อ
  • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 20 ข้อ

การทดสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์วัดผล “ผ่าน” แบ่งตามกลุ่ม

  • กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (จำนวน 895 อัตรา) สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
  • กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 อัตรา) สอบสัมภาษณ์ ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2558 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 58 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments