งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 -23 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/32490/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 23 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ๑.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๐ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒.คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
๔.มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
๕.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
๖.มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน
๗.มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นทำงานเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม
๘.มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยหากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือบริหารจัดการ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.วิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกในด้านบริการวิชาการเพื่อหารายได้
๒.จัดให้บริการทดสอบภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (MU Thai Test)
๓.จัดทำแผนกิจกรรมประจำปีของสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
๔.จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ โครงการการอมรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๕.เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย
๖.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของศูนย์ฯ
๗.จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาบันฯ ด้านบริการวิชาการ
๘.จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
๙.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ภาษาอังกฤษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments